Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trả nợ tiền đất

Đà Nẵng dành gói ưu đãi 200 tỷ đồng để người dân vay trả nợ tiền đất

Đà Nẵng dành gói ưu đãi 200 tỷ đồng để người dân vay trả nợ tiền đất

08/07/2020 08:49:49 AM

Chính quyền TP Đà Nẵng sẽ uỷ thác cho ngân hàng nhà nước 200 tỷ đồng để thực hiện cho người dân vay với lãi suất ưu đãi để trả tiền nợ đất trước đây.

Tags: ưu đãi , trả nợ tiền đất