Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tống Nhân Tông

Chân dung vị vua trong "Ly Miêu tráo Thái tử": Thân thế ly kỳ, đề bạt Bao Công

Chân dung vị vua trong "Ly Miêu tráo Thái tử": Thân thế ly kỳ, đề bạt Bao Công

3/30/2022 10:07:29 PM

Các sách sử thời sau bình luận Tống Nhân Tông là "mọi thứ đều tầm thường, duy chỉ làm vua là xuất sắc hơn cả".

Tags: tô đông pha, giới kinh doanh, Bao Chửng, Tống Nhân Tông