Tin tức, bài viết mới nhất về :

tôi phải

Tại sao nên bỏ "Nhưng..." và "Tôi phải..." ra khỏi cuộc sống của bạn?

Tại sao nên bỏ "Nhưng..." và "Tôi phải..." ra khỏi cuộc sống của bạn?

2/7/2017 9:45:00 PM

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, phải loại bỏ hai từ tưởng như đơn giản này.

Tags: sống, thói quen, từ bỏ, nhưng, tôi phải, cuộc sống, thói xấu, mục tiêu