Tin tức, bài viết mới nhất về :

tối như đêm 30

Gia nhập TPP: Ngành chăn nuôi sẽ “tối như đêm 30”?

Gia nhập TPP: Ngành chăn nuôi sẽ “tối như đêm 30”?

3/22/2015 4:58:38 PM

Đối với ngành chăn nuôi khi gia nhập TPP là khó khăn, toàn ngành nông nghiệp nhìn chung sẽ gặp khó.

Tags: ngành chăn nuôi, nông nghiệp, gia nhập TPP, tối như đêm 30, nhập khẩu, gia súc, gia cầm