Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tối như đêm 30

Gia nhập TPP: Ngành chăn nuôi sẽ “tối như đêm 30”?

Gia nhập TPP: Ngành chăn nuôi sẽ “tối như đêm 30”?

22/03/2015 04:58:38 PM

Đối với ngành chăn nuôi khi gia nhập TPP là khó khăn, toàn ngành nông nghiệp nhìn chung sẽ gặp khó.

Tags: ngành chăn nuôi , nông nghiệp , gia nhập TPP , tối như đêm 30 , nhập khẩu , gia súc , gia cầm