Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiên tri 2015

"Lời tiên tri năm 2015" của Cơ quan tình báo Mỹ CIA

"Lời tiên tri năm 2015" của Cơ quan tình báo Mỹ CIA

1/2/2015 12:46:00 PM

Khi nhìn lại, chúng ta có thể thấy những dự báo của Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ hóa ra cũng đúng không kém gì so với các nhà tiên tri.

Tags: tiên tri, lời tiên tri, cơ quan tình báo Mỹ, CIA, tiên tri 2015, dự báo 2015, kinh tế thế giới 2015