Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiền hậu bất nhất

Donald Trump lại phát ngôn "tiền hậu bất nhất"

Donald Trump lại phát ngôn "tiền hậu bất nhất"

7/27/2016 7:26:27 PM

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều đã cử ra đại diện chính thức của mình và cuộc đua vào Nhà Trắng đang nóng lên với những lời chỉ trích mạnh mẽ.

Tags: tiền hậu bất nhất, Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, lương tối thiểu