Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tiên đoán

Những lời tiên tri sai về "Ngày tận thế"

Những lời tiên tri sai về "Ngày tận thế"

29/07/2016 10:00:00 PM

Trong quá khứ, đã có rất nhiều lời tiên đoán sai về "ngày tận thế" của loài người.

Tags: ngày tận thế , tiên đoán , tiên tri , loài người , trái đất