Thủ tướng yêu cầu ngành Công Thương làm việc với tinh thần "phục vụ" doanh nghiệp

13/07/2016 16:19 PM | Kinh tế vĩ mô

“Các đồng chí phải làm việc với tinh thần khởi nghiệp, phục vụ doanh nghiệp… Nếu cứ làm theo tư duy kế hoạch hóa thì sẽ thất bại”, Thủ tướng yêu cầu và nhắc lại định hướng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu như trên tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công thương.

Tại hội thảo, Thủ tướng yêu cầu ngành Công thương phải thay đổi cơ bản cách quản lý để xây dựng một nền kinh tế thị trường thực chất, hiệu quả.

Việc nào thị trường làm tốt hơn thì để thị trường tự vận động, Nhà nước chỉ tập trung vào những việc mà thị trường làm không tốt. Tổ chức, quản lý thị trường bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, chống độc quyền.

Thứ hai, phải có giải pháp để công nghiệp, thương mại trong nước có thể dịch chuyển lên nhanh, cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu không đổi mới, sáng tạo thì sẽ trở thành nền kinh tế đơn thuần là gia công, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ ba, phải huy động được khu vực tư nhân tham gia tích cực hơn nữa vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo điều kiện và động lực cho họ nỗ lực sáng tạo, tiếp thu công nghệ với tinh thần doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển.

Các đồng chí phải làm việc với tinh thần khởi nghiệp, phục vụ doanh nghiệp”, Thủ tướng yêu cầu và nhắc lại định hướng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ; cho rằng phải đổi mới cả cách làm quy hoạch, xây dựng chiến lược theo hướng thị trường, “nếu cứ làm theo tư duy kế hoạch hóa thì sẽ thất bại”.

Thủ tướng khẳng định: “Cơ chế hỗ trợ của Nhà nước cũng phải thay đổi theo hướng chấm dứt cơ chế xin cho, không bao cấp và hỗ trợ cho sự yếu kém. Không thể cứ tiếp tục ném tiền vào những gang thép Thái Nguyên mấy nghìn tỷ nữa”.

Nhắc lại bài học từ vụ việc của Formosa, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công Thương và địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và nhân dân nếu để xảy ra thảm họa môi trường.

Thủ tướng cũng khẳng định, bên cạnh phát triển kinh tế, phải kiên quyết bảo vệ môi trường, bao gồm môi trường tự nhiên và xã hội, môi trường cạnh tranh, đặc biệt là môi trường sống của người dân. “Không thể phát triển với bất cứ giá nào”, Thủ tướng khẳng định.

Với các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương, Thủ tướng mong muốn phải đi bằng đôi chân của mình để ra biển lớn - môi trường cạnh tranh quốc tế. Đó cũng là nhiệm vụ của Bộ Công Thương trong việc giúp doanh nghiệp ra biển lớn, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM