Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “5 ngón tay có ngón dài, ngón ngắn nhưng đều chung 1 bàn tay”

17/11/2016 10:42 AM | Xã hội

Đây là câu trả lời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong câu chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) về phẩm chất, trí tuệ của các thành viên Chính phủ và những cộng sự của Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rất khéo léo khi cho rằng, bộ máy Nhà nước mới hoạt động được 7 tháng song luôn dựa trên tinh thần tập thể đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng hợp lực với nhau.

"Tuy 5 ngón tay thì có ngón dài, ngón ngắn nhưng đều chung 1 bàn tay. Trong 27 thành viên Chính phủ có rất nhiều đồng chí xuất sắc, có những người mới thì sẽ cố gắng hơn", Thủ tướng Phúc nói.

Các thành viên Chính phủ đương nhiệm quyết tâm xây dựng một Chính phủ đoàn kết, thống nhất, hoạt động công khai, minh bạch, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển… để thực hiện tốt nhất các mục tiêu được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cũng trong sáng nay, trước khi trả lời chất vấn của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội. Thủ tướng nêu rõ trong những tháng qua với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã hành động quyết liệt.

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nói đi đôi với làm, tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tập trung nghiên cứu những vấn đề chiến lược, vĩ mô; đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra trong đời sống kinh tế, xã hội...

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM