Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thủ tướng najib

Malaysia muốn tịch biên hàng trăm triệu USD tài sản của cựu Thủ tướng Najib

Malaysia muốn tịch biên hàng trăm triệu USD tài sản của cựu Thủ tướng Najib

09/05/2019 04:00:00 PM

Ông Najib bị cho đã biển thủ 681 triệu USD từ 1MDB và phần lớn số tiền này chi trả cho lối sống xa hoa của gia đình ông...

Tags: thủ tướng najib , Lối sống xa hoa , tòa án tối cao , tổng tuyển cử , quỹ đầu tư