Tin tức, bài viết mới nhất về :

thu tiền to

Đầu tư kiểu Thế giới di động: Cửa hàng nhỏ + nhiều = Thu tiền to

Đầu tư kiểu Thế giới di động: Cửa hàng nhỏ + nhiều = Thu tiền to

9/23/2015 1:34:00 PM

Từ Thế giới di động tới chuỗi điện máy Xanh và trong tương lai là Thế giới thực phẩm, chiến lược của Thế giới di động luôn có một điểm chung.

Tags: thế giới di động, chuỗi cửa hàng, điện máy, quy mô, cửa hàng nhỏ, thu tiền to, quản trị, siêu thị điện máy, nguyễn đức tài, vũ đăng linh, trần kinh doanh