Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thông mnh

Khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, 5 câu hỏi những người thông minh luôn tự hỏi bản thân trước khi nói

Khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, 5 câu hỏi những người thông minh luôn tự hỏi bản thân trước khi nói

22/06/2021 10:15:43 AM

Chúng ta đang bị tấn công bởi những lời tán gẫu. Chúng ta nói bởi vì sợ sự im lặng.

Tags: câu hỏi , thông mnh