Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thời kỳ lịch sử

Kho báu vô giá trong cổ mộ hơn 2000 năm tuổi: Mộ tặc không dám đụng đến, vì sao?

Kho báu vô giá trong cổ mộ hơn 2000 năm tuổi: Mộ tặc không dám đụng đến, vì sao?

25/06/2019 08:41:00 PM

Cả gan xâm nhập mộ cổ hơn 2000 năm tuổi, nhưng có điều mộ tặc nhất quyết không lấy “kho báu” đáng giá ngàn vàng. Bí ẩn đằng sau là gì?

Tags: thời cổ đại , người quá cố , thế giới bên kia , thời kỳ lịch sử , nhà khoa học , cỗ quan tài , Tư Mã Thiên , hành tinh đỏ , kết cục bi thảm , chuyên gia khảo cổ

2 mầm họa đối với cơ nghiệp Thục - Ngụy, cả Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra nhưng bất lực!

2 mầm họa đối với cơ nghiệp Thục - Ngụy, cả Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra nhưng bất lực!

26/11/2018 10:30:00 PM

Trước lúc qua đời, Lưu Bị và Tào Tháo đã căn dặn những người kế nghiệp của mình phải đặc biệt cảnh giác trước 2 nhân vật bị coi là mầm họa đối với cơ nghiệp của Thục - Ngụy.

Tags: người kế nghiệp , thời kỳ lịch sử , Tam Quốc diễn nghĩa , kiểm soát quyền lực , Gia Cát Lượng , Tam Quốc Chí , tào tháo , Lưu Bị