Tin tức, bài viết mới nhất về :

Think Different

Think Different: Chiến dịch quảng cáo vĩ đại nhất lịch sử Apple

Think Different: Chiến dịch quảng cáo vĩ đại nhất lịch sử Apple

03/05/2022 05:46:00 PM

Nhiều người đồng tình ‘Think Different’ là chiến dịch quảng cáo vĩ đại nhất lịch sử, không chỉ của Apple mà của cả thế giới. ‘Think Different’ có gì mà đặc biệt tới vậy?

Tags: apple , Think Different , ipad , iPhone