Tin tức, bài viết mới nhất về :

The CrownX gọi vốn

The CrownX sở hữu chuỗi WinMart vừa nhận thêm 350 triệu USD, khép lại vòng gọi vốn kỷ lục 1,5 tỷ USD trong 2 năm Covid

The CrownX sở hữu chuỗi WinMart vừa nhận thêm 350 triệu USD, khép lại vòng gọi vốn kỷ lục 1,5 tỷ USD trong 2 năm Covid

12/13/2021 11:16:00 AM

Giao dịch gọi vốn 350 triệu này khép lại vòng huy động vốn cuối cùng vào hệ sinh thái The CrownX. Được thành lập vào nửa đầu năm 2020, đến nay hệ sinh thái này đã thu hút nguồn vốn hơn...

Tags: the crownx, masan, The CrownX gọi vốn, vòng gọi vốn 1,5 tỷ USD của The CrownX