Tin tức, bài viết mới nhất về :

thầy trò đường tăng

Đường Tăng dựa vào đâu được làm lãnh đạo, cuối cùng tôi cũng đã hiểu

Đường Tăng dựa vào đâu được làm lãnh đạo, cuối cùng tôi cũng đã hiểu

7/5/2019 10:00:48 PM

Xem “Tây Du Kí”, tôi luôn có một câu hỏi, Đường Tăng bất tài như vậy, tại sao Tôn Ngộ Không cứ phải phò Đường Tăng đi lấy kinh? Nếu Tôn Ngộ Không tự mình đi lấy kinh thì chẳng phải sẽ đỡ...

Tags: tây du kí, Tôn Ngộ Không, Quan hệ xã hội, người lãnh đạo, thầy trò đường tăng