Tin tức, bài viết mới nhất về :

thẩm định dự án

"Siêu" Ủy ban đang gặp khó về nhân sự

"Siêu" Ủy ban đang gặp khó về nhân sự

3/27/2019 4:09:16 PM

Lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nêu hàng loạt khó khăn trong khi nhiệm vụ cơ quan này là khá nặng nề...

Tags: thẩm định dự án, nguyễn phú trọng, thủ tướng chính phủ, Tổng công ty nhà nước, siêu ủy ban

“Chúng ta vẫn chuyển giao máy móc, thiết bị lạc hậu 2-3 thế hệ“

“Chúng ta vẫn chuyển giao máy móc, thiết bị lạc hậu 2-3 thế hệ“

6/2/2017 3:24:15 PM

Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng cho biết như vậy khi trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) trước Quốc hội.

Tags: dự thảo luật, chuyển giao công nghệ, công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường, môi trường đầu tư, bảo vệ môi trường, thẩm định dự án

Sau thông tin người Trung Quốc mua đất, Đà Nẵng thẩm định các dự án liên quan quốc phòng

Sau thông tin người Trung Quốc mua đất, Đà Nẵng thẩm định các dự án liên quan quốc phòng

1/11/2016 9:49:00 PM

TP Đà Nẵng sẽ thẩm định lại các dự án phát triển đô thị có khả năng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tags: người trung quốc, TP Đà Nẵng, đất quốc phòng, Sở xây dựng, người trung quốc mua đất, thẩm định dự án, an ninh quốc phòng