Sau thông tin người Trung Quốc mua đất, Đà Nẵng thẩm định các dự án liên quan quốc phòng

11/01/2016 21:49 PM |

TP Đà Nẵng sẽ thẩm định lại các dự án phát triển đô thị có khả năng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định quy định quy chế phối hợp thẩm định các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Các dự án nằm trong diện thẩm định gồm dự án nằm trong ranh giới đất quốc phòng, khu vực phòng thủ; các dự án trong khu vực có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; các dự án nằm trong hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; và các dự án có khả năng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Tổ công tác do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị quốc phòng có liên quan trên địa bàn thành phố, và UBND các quận huyện.

Nội dung phối hợp bao gồm thẩm định tính chất dự án đầu tư, thành phần nhà đầu tư, năng lực đầu tư; kiểm tra những tác động của dự án đến vấn đề an ninh, quốc phòng; kiểm tra thực địa.

Đối với những dự án nằm trong vùng có khả năng tác động đến vấn đề an ninh, quốc phòng, các thành viên Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra thực địa rồi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan và tổ chức họp phản biện khi cần thiết.

Sở Xây dựng có trách nhiệm có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến tham gia về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ, khu vực có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, khu vực hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Gần đây, các phương tiện truyền thông có đưa tin về việc nhiều người Đà Nẵng đứng tên mua hàng trăm lô đất cho người Trung Quốc.

Theo thông tin từ Zing, qua rà soát, các cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn phát hiện hơn 70 cá nhân đứng tên mua 137 lô đất cho người Trung Quốc. Những khu đất này đều ở khu vực "nhạy cảm" nên lo ngại đến vấn đề an ninh trật tự.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM