Tin tức, bài viết mới nhất về :

tăng trưởng yếu nhất

5 nền kinh tế tăng trưởng yếu nhất ở châu Á

5 nền kinh tế tăng trưởng yếu nhất ở châu Á

12/9/2017 2:00:00 PM

Nền kinh tế có sự thể hiện tệ nhất châu Á trong năm 2016 có ngành kinh doanh chính là... sòng bạc.

Tags: nền kinh tế, tăng trưởng yếu nhất