Tin tức, bài viết mới nhất về :

tận thu

Hàng chục ngàn DN ‘chết’, sao nói là bình thường?

Hàng chục ngàn DN ‘chết’, sao nói là bình thường?

4/9/2016 9:15:00 AM

Hơn 20.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động chỉ trong một quý do gặp khó khăn.

Tags: doanh nghiệp giải thể, lãi suất tăng, tận thu, thuế, phí, doanh nghiệp chết, doanh nghiệp, dn, khó khăn