Tin tức, bài viết mới nhất về :

tấm lòng chân thành

5 câu chuyện sáng nghiệp "tay không dựng cơ đồ" của các tỷ phú: Dốc sức cống hiến cho người khác bằng tấm lòng chân thành của mình, cuối cùng nhận được phúc báo

5 câu chuyện sáng nghiệp "tay không dựng cơ đồ" của các tỷ phú: Dốc sức cống hiến cho người khác bằng tấm lòng chân thành của mình, cuối cùng nhận được phúc báo

3/5/2019 3:15:00 PM

"Chúng ta không có tiền, vậy chúng ta hãy cống hiến tinh thần, thời gian của chúng ta. Rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra chút thời gian. Chúng ta thành khẩn, chúng ta thành tâm đối đãi, thì...

Tags: mất cơ hội, người lao động, tỷ phú, phúc báo, tấm lòng chân thành, cống hiến, tay không dựng cơ đồ