# BizINSPIRE

Cô gái Việt làm việc tại công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, mức lương trăm triệu/tháng

Từ khi còn là sinh viên năm 3 Đại học, Doanh Nghi đã thành công chinh phục công ty kiểm toán top đầu thế giới.