# Bắt Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings và Đỗ Đức Nam, CEO Công ty chứng khoán Trí Việt

Nhóm doanh nghiệp "họ Louis" kinh doanh như thế nào từ khi có sự hiện diện của ông Đỗ Thành Nhân trong HĐQT năm 2021

Các doanh nghiệp họ Louis từng có sự hiện diện của ông Đỗ Thành Nhân trong HĐQT là Louis Land, Louis Capital, Angimex.