# BusinessWeek

Tesla đang gặp khó khăn chồng chất

Từng khiến cả thế giới chạy theo mình làm xe điện, giờ đây bản thân Elon Musk khốn đốn, còn hàng loạt công ty bắt chước theo ông cũng không khá khẩm hơn.

Xem tiếp >>