# BizGreen

Câu chuyện xoay quanh mạng lưới trạm sạc xe điện trên thế giới

Chi phí tại các trạm sạc EV được dự báo sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới, tùy theo từng khu vực.