# Văn hóa công ty

Nhà sáng lập Cempartner Nguyễn Dương: Cảnh giới cao nhất của sự khôn khéo trong kinh doanh chính là thật tâm vì khách hàng!

Theo ông Nguyễn Dương, cảnh giới cao nhất trong kinh doanh không phải lợi nhuận mà chính là những hành động hướng tới khách hàng, thật tâm mong muốn khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.

Tiêu điểm