Tin tức, bài viết mới nhất về :

sinh viên Kiến trúc

Đáng sợ chưa: đây là viễn cảnh loài gà được nuôi nhốt như cách con người phải trải qua trong phim The Matrix

Đáng sợ chưa: đây là viễn cảnh loài gà được nuôi nhốt như cách con người phải trải qua trong phim The Matrix

4/4/2022 12:21:00 PM

Sinh viên kiến ​​trúc André Ford đã đề xuất một hệ thống nuôi nhốt mới dành cho những trang trại gà, và mô hình này không khác gì cách con người chúng ta bị nuôi nhốt trong phim Ma trận.

Tags: trang trại gà, sinh viên Kiến trúc, hoàng gia Anh, phát triển mạnh mẽ, ngành chăn nuôi, thức ăn công nghiệp