Tin tức, bài viết mới nhất về :

sản phẩm nhiễm chì

C2, Rồng đỏ nhiễm chì: Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng lên tiếng

C2, Rồng đỏ nhiễm chì: Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng lên tiếng

6/2/2016 11:53:51 AM

Đại diện Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng nhận định, hàm lượng chì vượt ngưỡng trong C2, Rồng Đỏ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm phải có...

Tags: bảo vệ người tiêu dùng, sức khỏe người tiêu dùng, C2, rồng đỏ, sản phẩm nhiễm chì