Tin tức, bài viết mới nhất về :

Rong mơ

Những người sống nhờ rong mơ

Những người sống nhờ rong mơ

22/05/2015 08:41:11 AM

Loài rong mơ ngày trước chỉ cản chân vịt của tàu bè thì nay trở thành sinh kế của hàng trăm người dân ở xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Tags: người phụ nữ , thương lái Trung Quốc , chi phí vận chuyển , tỉnh khánh hòa , thị xã Ninh Hòa , chủ tịch hội nông dân , nguồn thu nhập , rong mơ , kinh doanh nhỏ