Tin tức, bài viết mới nhất về :

quy hoạch sân golf

Chính phủ muốn dành gần 11.000 ha đất làm 96 sân golf

Chính phủ muốn dành gần 11.000 ha đất làm 96 sân golf

3/21/2016 8:00:00 PM

Đây là con số diện tích đất sẽ dành làm sân golf từ nay đến năm 2020 vừa được Chính phủ trình Quốc hội xem xét.

Tags: sân golf, nguyễn minh quang, đất trồng lúa, đất nông nghiệp, quy hoạch sân golf