Tin tức, bài viết mới nhất về :

quỹ 500 Startups

CEO Quỹ 500 Startups Vietnam chỉ điểm nguồn vốn mà các startup có thể tìm kiếm nếu bắt buộc phải ‘bơm máu’ giữa bão Covid-19

CEO Quỹ 500 Startups Vietnam chỉ điểm nguồn vốn mà các startup có thể tìm kiếm nếu bắt buộc phải ‘bơm máu’ giữa bão Covid-19

4/1/2020 10:13:30 AM

Theo CEO quỹ 500 Startups Vietnam – Eddie Thái, trong bão Covid-19, chính nhà đầu tư cũng phải tìm cách sống sót như startup nên bản năng sẽ khiến họ "thu quân" bảo toàn lực lượng và...

Tags: gọi vốn, Eddie Thái, quỹ 500 Startups, gọi vốn mùa Covid-19