Tin tức, bài viết mới nhất về :

quét khuôn mặt

Facebook dừng tính năng tự động quét khuôn mặt của người dùng

Facebook dừng tính năng tự động quét khuôn mặt của người dùng

9/4/2019 4:13:47 PM

Facebook đã bị khởi kiện vì sử dụng trái phép tính năng "nhận diện khuôn mặt" mà không có sự cho phép của người dùng.

Tags: Facebook, mạng xã hội, người dùng, tính năng, quét khuôn mặt