Tin tức, bài viết mới nhất về :

phụ cấp thâm niên

Bảng lương mới của giáo viên được tính ra sao?

Bảng lương mới của giáo viên được tính ra sao?

9/3/2019 10:48:51 AM

Theo cách tính của bảng lương mới cho giáo viên đang được xây dựng thì sẽ bỏ phụ cấp thâm niên, rút ngắn khoảng cách lương giữa người mới vào và người làm lâu năm.

Tags: phụ cấp thâm niên, cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học