Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thiết sẽ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra để làm rõ trách nhiệm ai giao vốn chậm

05/07/2017 11:34 AM | Kinh tế vĩ mô

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thì kết quả giải ngân trong 6 tháng đầu năm rất thấp, đạt xấp xỉ 91.400 tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch Quốc hội quyết định (trong khi cùng kỳ năm 2016 đạt 26,8%).

Trong cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công chiều 4/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ không hài lòng với tiến độ giao vốn và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017. Phó thủ tướng cho rằng việc giải ngân vốn chậm đã làm ảnh hưởng rất tiêu cực tới việc làm, thu ngân sách Nhà nước, tăng trưởng kinh tế và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Cụ thể theo số liệu của Bộ Kế hoạch và đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (không gồm trái phiếu Chính phủ) là 307.150 tỷ đồng, tính đến hết tháng 6 đã giao kế hoạch 303.075,66 tỷ đồng bằng 98,7% kế hoạch. Trong đó Vốn ngân sách trung ương là 125.625,66 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 177.450 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thiết sẽ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra để làm rõ trách nhiệm ai giao vốn chậm - Ảnh 1.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thiết sẽ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra để làm rõ trách nhiệm ai giao vốn chậm - Ảnh 2.

Đơn vị: Tỷ đồng

Như vậy số vốn còn lại chưa giao là 4.074,34 tỷ đồng trong đó chủ yếu là 3.000 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh do Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến.

Với vốn Trái phiếu Chính phủ tổng vốn đầu tư năm 2017 là 66.485 tỷ đồng nhưng mới giao được 5.197,3 tỷ đồng, chiếm 10,4%. Nguồn vốn này gồm 50.000 tỷ đồng thuộc kế hoạch năm 2017 và 16.458,02 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư năm 2016 được Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm nay. Như vậy vốn TPCP chưa giao vẫn còn gần 55.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thì kết quả giải ngân trong 6 tháng đầu năm rất thấp, đạt xấp xỉ 91.400 tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch Quốc hội quyết định (trong khi cùng kỳ năm 2016 đạt 26,8%).

Về nguyên nhân chậm giao TPCP, Bộ KH&ĐT cho biết xuất phát từ quy định điều kiện để bố trí vốn hàng năm cho dự án khởi công mới phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước 30/10 của năm trước năm kế hoạch trong khi nhiều dự án có quyết định đầu tư có quyết định sau 31/10/2016.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ KH&ĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7 và nhấn mạnh "Cần thiết sẽ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra để làm rõ trách nhiệm ai giao vốn chậm".

Trước ngày 30/7, Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ giao tiếp 4.074 tỷ đồng còn lại của vốn ngân sách Nhà nước và 55.000 tỷ đồng vốn TPCP chưa được giao, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ không chấp nhận giảm vốn TPCP để tăng vốn ODA hay vốn khác trong năm 2017. Đồng thời, Bộ KH&ĐT hoàn tất các thủ tục trước ngày 15/7 để giao vốn đợt 2 cho các công trình, dự án.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ soạn thảo công văn truyền đạt tới tất cả các bộ, ngành, địa phương có đánh giá độc lập việc thực hiện và đề xuất sửa đổi pháp luật liên quan tới đầu tư công như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Bảo vệ môi trường… để xác định rõ các bất cập, nhanh chóng sửa đổi.

Bộ KH&ĐT cũng được yêu cầu khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 136, Nghị định số 77, Nghị định số 15 theo hình thức rút gọn; thực hiện công bố công khai các bộ, ngành, địa phương chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM