Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phát hành tiền

Đừng đổ lỗi cho tiền lẻ...

Đừng đổ lỗi cho tiền lẻ...

24/01/2015 03:04:00 PM

Tiền lẻ hay tiền chẵn đều là đồng tiền do ngân hàng nhà nước việt nam (nhnn) phát hành, và bản thân nó không có gì phải "hạn chế" hay "giảm lưu thông".

Tags: tiền lẻ , ngân hàng nhà nước , phát hành tiền , nhnn , thị trường , đổi tiền lẻ