NHNN chính thức ban hành thông tư hướng dẫn bảo lãnh bất động sản

29/06/2015 08:24 AM | Pháp luật

Bên cạnh các nội dung về sửa đổi, bổ sung quy định mới so với Thông tư 28, TT 07/2015/TT-NHNN có những hướng dẫn cụ thể về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản.

Chưa đầy một tuần trước khi Luật kinh doanh bất động sản 2014 chính thức có hiệu lực, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư 07/2015/TT-NHNN thay thế cho Thông Tư 28/2012/TT-NHNN. TT 07/2015 hướng dẫn việc thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại điều 56 Luật kinh doanh bất động sản.

Bảo vệ tuyệt đối người mua nhà

Để hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản, TT 07/2015 quy định rất rõ khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, ngân hàng thương mại phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

- Nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản.

- NHTM đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước đúng mục đích.

- Điều 12 Thông tư này quy định thời hạn của cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải kéo dài ít nhất tới 30 ngày sau khi bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo thỏa thuận giữa bên mua, thuê mua với chủ đầu tư.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh phải diễn ra chậm nhất là 5 ngày kể từ khi bên bảo lãnh nhận được văn bản yêu cầu được bảo lãnh của chủ đầu tư.

Không chỉ định cụ thể NHTM được cung cấp dịch vụ bảo lãnh

Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định theo hướng mở, theo đó các NHTM được cung cấp dịch vụ bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai nếu được NHNN cấp phép thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động.

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế là cơ quan được NHNN giao nhiệm vụ tổng hợp và công bố danh sách NHTM có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bảo lãnh này. Danh sách cụ thể các NHTM đủ điều kiện sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của NHNN.

Ngoài các quy định trên, NHTM phải tuân thủ các quy định chung về hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

Thông tư 07/2015/TT-NHNN được Phó Thống Đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến ký ban hành vào ngày 25/06/2015, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Sơn Đức

Cùng chuyên mục
XEM