Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phạm Thanh Tuấn

RTMM Coca-Cola VN khu vực phía Bắc: 'Khi làm việc nhóm, giới trẻ đã bớt hiếu chiến hơn'

RTMM Coca-Cola VN khu vực phía Bắc: 'Khi làm việc nhóm, giới trẻ đã bớt hiếu chiến hơn'

12/9/2014 11:06:00 AM

“Một vài năm trước, các thí sinh khi thi teamwork còn rất hiếu chiến, rất muốn thể hiện mình. Còn giờ, tôi thấy các bạn đã biết hòa nhập, biết dung hòa giữa các tính cách khác nhau để...

Tags: teamwork, ứng viên tài năng 2014, Coca-Cola, Phạm Thanh Tuấn, CMO, samurai, nước tăng lực