Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phạm sỹ long

Trường hợp đầu tiên tại Việt Nam tình nguyện hiến đầu cho y học

Trường hợp đầu tiên tại Việt Nam tình nguyện hiến đầu cho y học

16/12/2016 08:28:22 AM

Sau trường hợp anh Phạm Sỹ Long (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) là người đầu tiên của Việt Nam đến đăng ký tình nguyện hiến đầu, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (đặt tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) xác nhận đã tiếp nhận tâm nguyện xin được ghép đầu của 5 trường hợp khác.

Tags: người đầu tiên , bộ phận cơ thể , bệnh viện Việt Đức , kỹ thuật mới , hiến đầu , việt nam , bệnh viện , tình nguyện , y học , phạm sỹ long