Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bất ổn xã hội

Sau Financial Times, Pearson tính bán tiếp 50% cổ phần ở The Economist

Sau Financial Times, Pearson tính bán tiếp 50% cổ phần ở The Economist

26/07/2015 09:05:55 AM

Các gia đình hiện đang có cổ phần tại The Economist Group bao gồm nhà Cadbury, Rothschild và Schroder, đang có mong muốn mua lại số cổ phần nắm giữ bởi Pearson.

Tags: The Economist , financial times , pearson , cổ phần , tái cơ cấu , nikkei