Tin tức, bài viết mới nhất về :

Paul nguyễn hưng

Người khởi nghiệp công nghệ đầu tiên ở Việt Nam: Nếu bạn chưa biết tái sử dụng trí tuệ tiền nhân, thì đừng nói chuyện sáng tạo thứ gì thay đổi thế giới!

Người khởi nghiệp công nghệ đầu tiên ở Việt Nam: Nếu bạn chưa biết tái sử dụng trí tuệ tiền nhân, thì đừng nói chuyện sáng tạo thứ gì thay đổi thế giới!

02/12/2020 10:40:00 AM

Theo ông Paul Nguyễn Hưng – Founder và CEO Goody Group, chúng ta làm cái gì đó tốt và hiệu quả hơn cái cũ đã là sáng tạo, không nhất thiết phải phát minh gì đó ‘kinh thiên động địa’. Hơn nữa, nếu bạn chưa biết sử dụng kiến thức của người đi trước, thì đừng nói đến việc tạo ra cái gì đó chưa ai làm.

Tags: paul nguyễn hưng , Founder và CEO Goody Group , Start Kompucha , VON , đổi mới sáng tạo , khởi nghiệp công nghê