Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình: Đừng để tình trạng “già mà chưa giàu”, 1 thanh niên nuôi 4 người

Ông Trương Gia Bình: Đừng để tình trạng “già mà chưa giàu”, 1 thanh niên nuôi 4 người

20/06/2017 02:46:44 PM

Ông Bình cho rằng những người chủ động sẽ khai thác được lợi thế của CMCN 4.0 trong khi những người bị động sẽ chịu “thảm họa”.

Tags: ông Trương Gia Bình , làm giàu , già , già hóa

Ông Trương Gia Bình: 'Các bạn doanh nhân trẻ phải khát vọng và khát vọng hơn nữa'

Ông Trương Gia Bình: 'Các bạn doanh nhân trẻ phải khát vọng và khát vọng hơn nữa'

10/10/2014 09:55:00 AM

"Doanh nhân Việt Nam hãy nghĩ đến hai chữ Việt Nam đầu tiên. Bạn có bằng lòng với vị thế quốc gia nghèo nàn và lạc hậu hay không? Nếu không bằng lòng thì hãy bắt đầu suy nghĩ để tạo ra sự khác biệt đi. Hãy tạo ra giá trị nhất quán, bằng sự nỗ lực".

Tags: ông Trương Gia Bình , doanh nhân trẻ , khát vọng , thế hệ trẻ , cạnh tranh , thế giới