Tin tức, bài viết mới nhất về :

Quãng lười

Ai mua bò của bầu Đức?

Ai mua bò của bầu Đức?

16/09/2015 03:50:01 PM

Bầu Đức cho biết: "Tính trên đầu người Việt Nam hiện nay, mỗi năm một người Việt chỉ ăn 6,5 kg thịt bò, kém cả người Lào, khi họ ăn hơn 8 kg”.

Tags: Hoàng Anh Gia Lai , nông nghiệp hoàng anh gia lai , nhập khẩu bò , nuôi bò , bầu Đức