Những quy định về tiền lương mà sinh viên mới ra trường không thể không biết

02/12/2016 10:08 AM | Kinh doanh

Từ năm 2017, những vấn đề liên quan đến tiền lương có nhiều thay đổi so với năm 2016. Các bạn sinh viên mới ra trường cần biết để nắm bắt thông tin này.

Chiều ngày 11/11, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng một tháng lên 1,3 triệu đồng một tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Các mức lương này sẽ thực hiện từ 1/7/2017. Theo đó, tiền lương đối với các đối tượng khác nhau sẽ thay đổi:

1. Tiền lương đối với sinh viên mới ra trường 2017

Sinh viên mới ra trường thông thường có 2 hướng đi, một là làm việc cho doanh nghiệp, hai là làm việc cho cơ quan nhà nước, do vậy, mức lương chính thức đối với sinh viên mới ra trường như sau:

Đối với trường hợp làm việc cho doanh nghiệp:

Vùng I: 4.012.500 đồng/tháng

Vùng II: 3.552.400 đồng/tháng

Vùng III: 3.103.000 đồng/tháng

Vùng IV: 2.760.600 đồng/tháng

Đối với trường hợp làm việc cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

- Từ ngày 01/01/2017 – 30/06/2017 là 2.831.400 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.541.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.

- Từ ngày 01/7/2017 trở đi là 3.042.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.730.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.

2. Mức lương thử việc 2017 đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp:

Vùng Lao động chưa qua đào tạo Lao động có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
I 3.187.500 đồng/tháng 3.410.625 đồng/tháng
II 2.822.000 đồng/tháng 3.019.540 đồng/tháng
III 2.465.000 đồng/tháng 2.637.550 đồng/tháng
IV 2.193.000 đồng/tháng 2.346.510 đồng/tháng

3. Mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2017:

Từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp như sau:

Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng

Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng

Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng

Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng

4. Kế hoạch lương, thưởng Tết 2017:

Nguồn: Thư viện pháp luật

Hồng Minh

Cùng chuyên mục
XEM