Tin tức, bài viết mới nhất về :

Những điểm sáng của xuất khẩu việt nam

Những điểm sáng của xuất khẩu Việt Nam 2014

Những điểm sáng của xuất khẩu Việt Nam 2014

09/01/2015 03:50:08 PM

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013, xuất siêu gần 2 tỷ USD, cả nước có 23 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Tags: xuất siêu , xuất khẩu , những điểm sáng của xuất khẩu việt nam , chương trình xttm quốc gia , kim ngạch xuất khẩu , công nghiệp chế biến , xuất nhập khẩu , FTA , TPP