Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhóm máu hiếm

Kinh ngạc với nhóm máu được ví với "vàng ròng", và chỉ 43 người trên thế giới có nó

Kinh ngạc với nhóm máu được ví với "vàng ròng", và chỉ 43 người trên thế giới có nó

9/24/2018 2:43:24 PM

Bạn nghĩ đâu là nhóm máu hiếm nhất thế giới? Gợi ý: Đáp án không phải là Rh- đâu.

Tags: nhóm máu hiếm, tế bào máu, Miễn dịch học