Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhóm facebook

Tính năng chat trong Nhóm Facebook sắp ngừng hoạt động?

Tính năng chat trong Nhóm Facebook sắp ngừng hoạt động?

8/17/2019 7:55:41 PM

Thông báo của Facebook viết rõ: “Tính năng chat trong Nhóm Facebook sắp ngừng hoạt động. Từ ngày 22/8, các đoạn chat trong Nhóm Facebook sẽ chuyển sang trạng thái chỉ đọc. Bạn vẫn xem...

Tags: tính năng, nhóm facebook, Facebook, hoạt động, người dùng