Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhiễm chất độc da cam

Gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi

Gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi

2/15/2016 2:16:15 PM

Mùa tuyển quân năm nay cả nước thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 với nhiều quy định mới, trong đó thời gian tại ngũ sẽ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng.

Tags: luật nghĩa vụ quân sự, hoãn nhập ngũ, nhiễm chất độc da cam, bảo vệ Tổ quốc, nhập ngũ, gọi nhập ngũ