Tin tức, bài viết mới nhất về :

người nông dân Việt

"Cần cù là huyền thoại, hiếu học là ngộ nhận"

"Cần cù là huyền thoại, hiếu học là ngộ nhận"

12/17/2016 9:12:21 PM

GS. Trần Ngọc Thêm không ngần ngại gọi những giá trị mà chúng ta vẫn tự hào lâu nay – sự cần cù và hiếu học – là “huyền thoại".

Tags: nhà khoa học, cần cù, hiếu học, nông dân Việt, người nông dân Việt