Tin tức, bài viết mới nhất về :

Người dựng nghiệp

Chỉ số AQ là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tào Tháo và Lưu Bị: Tố chất quý cho người lập nghiệp

Chỉ số AQ là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tào Tháo và Lưu Bị: Tố chất quý cho người lập nghiệp

25/03/2019 10:57:00 AM

Mặc dù trong trận Xích Bích, Lưu Bị và Tôn Quyền liên quân đánh bại Tào Tháo, tuy nhiên, giữa thế "lấy hai đánh một", khó có thể nói được Lưu Bị và Tào tháo ai mới là người lợi hại hơn. Vậy rốt cuộc thì sự khác biệt giữa Bị và Tào là ở đâu?

Tags: Hoàn cảnh khó khăn , Gia Cát Lượng , lời khuyên vàng , Lưu Bị , tào tháo , chỉ số aq , người dựng nghiệp