Tin tức, bài viết mới nhất về :

Người đáng tin

Người đáng tin đều có 3 đặc điểm này, nhìn vào sẽ biết ngay ai đáng để "gửi vàng"

Người đáng tin đều có 3 đặc điểm này, nhìn vào sẽ biết ngay ai đáng để "gửi vàng"

22/08/2019 08:01:00 AM

Trong số những người mình kết giao, muốn biết ai đáng tin cậy, ai là người nên tránh xa, nhìn vào 3 đặc điểm này, bạn có thể phán đoán được vài phần.

Tags: người thông minh , giấy thông hành , quỹ khẩn cấp , người đáng tin

Bạn bè có những đặc điểm này tuyệt đối không nên đánh mất, bởi họ là người đáng tin cậy

Bạn bè có những đặc điểm này tuyệt đối không nên đánh mất, bởi họ là người đáng tin cậy

09/05/2018 09:01:00 PM

Niềm tin và sự tin cậy là một phần không thể tách rời của mọi mối quan hệ mạnh mẽ. Những mối quan hệ tuyệt vời sẽ cung cấp mục đích và giá trị cho cuộc sống và chuyển hóa thành nguồn lực và các mối quan hệ ổn định trong kinh doanh.

Tags: người đáng tin , khả năng giao tiếp , kinh doanh